เว็บลิงค์อื่น ๆ
ดิกชันนารี
 
ตรวจรางวัล
.
ช่อง 3ช่อง 5ช่อง 7ช่อง 9ช่อง NBTช่อง TPBS

ขอเชิญร่วมงาน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) ในวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง หมู่ที่ 7 ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

เชิญเที่ยวงาน "ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด" ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 20-29 มีนาคม 2558 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านพักเกษตรข้าราชการระดับ 1-2 หมู่ที่ 3 ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ติดต่อรับเอกสารสอบราคาระหว่างวันที่ 14 ส.ค. - 27 ส.ค.57 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ สนง.เกษตรอำเภอบางสะพานน้อย โทร. 032-699005

12 กุมภาพันธ์ 2558 นายวิจิตร คงสงฆ์ เกษตรอำเภอบางสะพานน้อย ประชุมวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต "ปาล์มน้ำมัน" ตำบลทรายทอง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด/เกษตรอำเภอ และเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันเข้าร่วม
ประมวลภาพ
11 กุมภาพันธ์ 2558 นายวิจิตร คงสงฆ์ เกษตรอำเภอบางสะพานน้อย พร้อมด้วยนายสำรวย เอี่ยมนาม เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน จัดอบรมให้ความรูู้้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้แก่ สมาชิก ศดปข. ณ หมู่ที่ 8 ตำบช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประมวลภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 พิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย เพื่อประกอบอาชีพเสริม ณ ธกส.สาขาย่อยตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีท่านเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เกษตรอำเภอบางสะพานน้อย ธกส.และเกษตรกรชาวสวนยางในตำบลช้างแรก ตำบลไชยราช มาร่วมงาน
ประมวลภาพ
วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 นายวิจิตร คงสงฆ์ เกษตรอำเภอบางสะพานน้อย ประชุมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม โดยมี ผู้จัดการ ธ.ก.ส.สาขาบางสะพานน้อย, เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. และเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลแต่ละตำบล เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาผู้สมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อฯ เป็นรายบุคคล จำนวน 361 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย
ประมวลภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558 นายวิจิตร คงสงฆ์ เกษตรอำเภอบางสะพานน้อย นำผอ.อรวรรณ วิชัยลักษณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมไม้ยืนต้น และนางสาวณัฐธิดา ห้าวหาญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่เพื่อติดตามแปลงมะพร้าว ต.ช้างแรกและ ต.ปากแพรก โครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า เพื่อลดผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า AFTA
ประมวลภาพ
วันพุธที่ 28 มกราคม 2558 นายวิจิตร คงสงฆ์ เกษตรอำเภอบางสะพานน้อย ประชุมกลุ่มชาวนา หมู่ 6 บ้านบ่อไพ ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประมวลภาพ
  ภาพข่าวย้อนหลัง>>

สาระน่ารู้ทางการเกษตร
     
108 พรรณไม้ไทย
108 พรรณไม้ไทย แบตเตอรี่กะหล่ำปล คุณค่ามหัศจรรย์ของ
พืชผักและผลไม้
หนอนหัวดำมะพร้าว สมุนไพรไทย เพื่อสุขภาพ เทคนิคการปลูกมะละกอ
   
ข้อมูลเพื่อการเกษตร
ดิน
ดิน น้ำ ราคาสินค้าและ
ปัยจัยการผลิต
แหล่งรับซื้อและ
จำหน่าย
พืช
พืช ปศุสัตว องค์กรและเครือข่าย
เกษตร
สหกรณ์และ
วิสาหกิจชุมชน
ประมงและ
เพาะเลี้ยง
โรคและแมลงศัตรูพืช สถานการณ์เกษตร เทคโนโลย
ีชาวบ้าน
ปุ๋ยและสารเคม เทคโนโลยี
การเกษตร
เตือนภัยเกษตร องค์ความรู้
เรื่องข้าว