เว็บลิงค์อื่น ๆ
ดิกชันนารี
 
ตรวจรางวัล
.
ช่อง 3ช่อง 5ช่อง 7ช่อง 9ช่อง NBTช่อง TPBS

นายวิจิตร  คงสงฆ์
เกษตรอำเภอบางสะพานน้อย
ประชาสัมพันธ์..ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) ได้ดำเนินการส่งเสริมการปลูกพืชพันธุ์ดีแก่เกษตรกรและประชาชนที่สนใจ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ - 9 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี การเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการนี้ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น [ อ่านรายละเอียด ]

ประชาสัมพันธ์..อบรมพัฒนาเกษตรกรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรท่านใดมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม - 27 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ [ อ่านรายละเอียด ]

ธกส เปิดสอบ 1,760 อัตรา เปิดรับสมัครสอบ ธกส 2557 ระหว่างวันที่ 13-19 มกราคมนี้ [ อ่านรายละเอียด ]

ประกาศ เรื่อง การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ปี 2557
(ในช่วงกำหนดเวลา วันที่ 1-30 มกราคม ของทุกปี) [ อ่านรายละเอียด ]

นายวิจิตร คงสงฆ์ เกษตรอำเภอบางสะพานน้อย และนายสุรศักดิ์ เก่งตรง เกษตรตำบลทรายทอง ประชุมชาวนา หมู่ 6 ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557
ประมวลภาพ
โครงการขยายผลการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ครึ่งไร่คลายจน) ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
ประมวลภาพ
นายวิจิตร  คงสงฆ์  เกษตรอำเภอบางสะพานน้อย  พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ/สำนักงานเกษตรจังหวัด ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาวิจัยแบบ     มีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการผลิตสับปะรดและมะพร้าว ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
ประมวลภาพ
โครงการ “ขยายผลหมู่บ้านตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีนายวิจิตร  คงสงฆ์  เกษตรอำเภอบางสะพานน้อย  และนายสุรศักดิ์  เก่งตรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรในหัวข้อ “เกษตรทฤษฎีใหม่” วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย
ประมวลภาพ
นายวิจิตร  คงสงฆ์  เกษตรอำเภอบางสะพานน้อย ติดตามการเพาะเลี้ยงแตนเบียนหนอน
บราคอน โครงการควบคุมและกำจัดศัตรูมะพร้าว(หนอนหัวดำ) แบบครอบคลุมพื้นที่โดยใช้ศัตรูธรรมชาติ ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนสาขา อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
ประมวลภาพ
นายวิจิตร  คงสงฆ์ เกษตรอำเภอบางสะพานน้อย เป็นประธานเปิดอบรม
เกษตรกรโีครงการส่งเสริมและพัฒนาสับปะรดครบวงจร ปี 2557 หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดผลสดตามระบบคุณภาพ GAP ณ ศาลาหมู่ 8 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
ประมวลภาพ
โครงการทำยางแผ่นคุณภาพชั้น 3 วิสาหกิจชุมชนกองทุนออมยางบ้านบางเจริญ หมู่ที่ 3 ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายวิจิตร คงสงฆ์ เกษตรอำเภอบางสะพานน้อย เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557
ประมวลภาพ
  ภาพข่าวย้อนหลัง>>

สาระน่ารู้ทางการเกษตร
     
108 พรรณไม้ไทย
108 พรรณไม้ไทย แบตเตอรี่กะหล่ำปล คุณค่ามหัศจรรย์ของ
พืชผักและผลไม้
หนอนหัวดำมะพร้าว สมุนไพรไทย เพื่อสุขภาพ เทคนิคการปลูกมะละกอ
   
ข้อมูลเพื่อการเกษตร
ดิน
ดิน น้ำ ราคาสินค้าและ
ปัยจัยการผลิต
แหล่งรับซื้อและ
จำหน่าย
พืช
พืช ปศุสัตว องค์กรและเครือข่าย
เกษตร
สหกรณ์และ
วิสาหกิจชุมชน
ประมงและ
เพาะเลี้ยง
โรคและแมลงศัตรูพืช สถานการณ์เกษตร เทคโนโลย
ีชาวบ้าน
ปุ๋ยและสารเคม เทคโนโลยี
การเกษตร
เตือนภัยเกษตร องค์ความรู้
เรื่องข้าว