เว็บลิงค์อื่น ๆ
ดิกชันนารี
 
ตรวจรางวัล
.
ช่อง 3ช่อง 5ช่อง 7ช่อง 9ช่อง NBTช่อง TPBS

ขอเชิญร่วมงาน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และตลาดนัดครึ่งไร่คลายจน ในวันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 ณ ศาลาเอนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ หมู่ 3 ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

เชิญเที่ยวงาน "มหกรรมสินค้าเกษตรเมืองสามอ่าว 2557 ครั้งที่ 1" ระหว่างวันที่ 1 - 10 สิงหาคม 2557 ที่บริเวณลานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ร.9 หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และบริเวณริมทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่ 81 โดยคัดเลือกผู้มีรายได้น้อยและยากจน ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบการรับสมัคร เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ด้านศิลปาชีพ จำนวน 31 แผนก ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 - มีนาคม 2558 ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน ภายในวันที่ 15 กันยายน 2557 [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านพักเกษตรข้าราชการระดับ 1-2 หมู่ที่ 3 ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ติดต่อรับเอกสารสอบราคาระหว่างวันที่ 14 ส.ค. - 27 ส.ค.57 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ สนง.เกษตรอำเภอบางสะพานน้อย โทร. 032-699005

กิจกรรมโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เอง และตอบสนองนโยบายการช่วยเหลือเกษตรกรของ คสช.ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย วันที่ 24 สิงหาคม 2557
ประมวลภาพ
ร่วมงาน "มหกรรมสินค้าเกษตรเมืองสามอ่าว 2557 ครั้งที่ 1" ระหว่างวันที่ 1 - 10 สิงหาคม 2557 ที่บริเวณลานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ร.9 หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ประมวลภาพ
สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ (DW) ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(ครึ่งไร่คลายจน) ม.4 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 25 กรกฎาคม 2557
ประมวลภาพ
ร่วมพิธีิเปิดตลาดนัดนัดครึ่งไร่คลายจน คืนความสุขให้คนบางสะพานน้อย ณ บริเวณข้างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาบางสะพานน้อย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิด วันที่ 24 กรกฎาคม 2557
ประมวลภาพ
  ภาพข่าวย้อนหลัง>>

สาระน่ารู้ทางการเกษตร
     
108 พรรณไม้ไทย
108 พรรณไม้ไทย แบตเตอรี่กะหล่ำปล คุณค่ามหัศจรรย์ของ
พืชผักและผลไม้
หนอนหัวดำมะพร้าว สมุนไพรไทย เพื่อสุขภาพ เทคนิคการปลูกมะละกอ
   
ข้อมูลเพื่อการเกษตร
ดิน
ดิน น้ำ ราคาสินค้าและ
ปัยจัยการผลิต
แหล่งรับซื้อและ
จำหน่าย
พืช
พืช ปศุสัตว องค์กรและเครือข่าย
เกษตร
สหกรณ์และ
วิสาหกิจชุมชน
ประมงและ
เพาะเลี้ยง
โรคและแมลงศัตรูพืช สถานการณ์เกษตร เทคโนโลย
ีชาวบ้าน
ปุ๋ยและสารเคม เทคโนโลยี
การเกษตร
เตือนภัยเกษตร องค์ความรู้
เรื่องข้าว