อัตราำกำลัง เจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย                                                  นายวิจิตร คงสงฆ์
เกษตรอำเภอบางสะพานน้อย
                                

นายไพโรจน์  สุทธิพันธ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายดำรงค์  แสงกรณ์
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายสำรวย  เอี่ยมนาม
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางสาวจันทร์ติรา  ดำแก้ว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสุรศักดิ์  เก่งตรง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวณิชดาภา  ทรัพย์มา
เจ้าพนักงานธุรการ